در گفتگوی تفصیلی با مهر تشریح شد؛

شرایط درخواست تسهیلات اشتغال از سامانه كارا، روند ارزیابی طرح ها

شرایط درخواست تسهیلات اشتغال از سامانه كارا، روند ارزیابی طرح ها

ایزو وب: یك مقام مسئول در وزارت كار با تاكید بر تلاش دولت جهت جلوگیری از انحراف منابع اشتغال، شرایط و جزئیات نحوه اختصاص تسهیلات و نحوه ارزیابی طرح ها را شرح داد.علاء الدین ازوجی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ثبت طرح های كسب و كار و اشتغال در سامانه تسهیلات اشتغال (كارا) اظهار داشت: این سامانه برای پرداخت تسهیلات در قالب دو گروه «تسهیلات اشتغال فراگیر» و «تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری» طراحی شده كه صرفا در بخش طرح های در رابطه با اشتغال روستایی و عشایری بیش از ۵۰ هزار طرح توسط متقاضیان ثبت شده كه البته با احتساب متقاضیان تسهیلات اشتغال فراگیر این میزان بسیار بیشتر است.
مدیر كل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار كار وزارت كار با تشریح جزئیات شرایط متقاضیان برای ثبت نام در سامانه كارا اظهار داشت: بطور قطع كسانی از تسهیلات اشتغال بهره مند می شوند كه قواعد و شرایط اعلامی در سامانه را رعایت نمایند و توسط دستگاه اجرایی در رابطه با طرح اشتغال، كمیته فنی و موسسه عامل پرداخت كننده تایید شوند.
وی با اشاره به اینكه از متقاضیان ثبت نام در سامانه كارا درخواست می گردد تمام شرایط، بندها و دستورالعمل های اعلامی درج شده در سامانه را با دقت مطالعه كنند تصریح كرد: به علت اینكه تسهیلات اشتغال به صورت ارزان قیمت با نرخ سود پایین عرضه می گردد ازاین رو طبق تجربیات گذشته ممكن است خیلی از افراد با انگیزه های غیر از اشتغال در سامانه ثبت نام كنند كه با همین فرض در عین حال كه سعی شده تسهیلات با كمترین بروكراسی پرداخت شود اما در شناسایی واجدین شرایط سخت گیری خواهد شد.
اگر فرد متقاضی، در طرح توجیهی اشتغال خود دو شرط رسته های در اولویت و منطقه هدف اجرای طرح را رعایت كرده باشد در مرحله بعد، «اهلیت» متقاضی باید بررسی شود؛ به این معنا كه فرد به چه میزان به كسب و كار پیشنهادی در قالب طرح توجیهی خود، تسلط دارد
۳ شرط لازم متقاضیان
ازوجی با اشاره به اینكه متقاضیان استفاده از تسهیلات بر مبنای شاخص های «رسته های در اولویت»، «منطقه هدف كسب و كار» و «اهلیت جهت راه اندازی طرح اشتغال» ارزیابی می شوند اظهار داشت: در صورتی كه طرح متقاضی در قالب «رسته های اعلامی دارای اولویت اشتغال» عرضه شده باشد طرح در دستور كار بررسی صلاحیت پرداخت تسهیلات قرار می گیرد. در عین حال با عنایت به اینكه مناطق روستایی و عشایری در اولویت اجرای طرح های اشتغال هستند، اینكه اجرای طرح متقاضی كسب و كار در مناطق هدف قرار دارد یا خیر با تشخیص دستگاه اجرایی در رابطه با طرح توجیهی متقاضی و كمیته فنی در سطح استان مشخص خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت كار اضافه كرد: اگر فرد متقاضی، در طرح توجیهی اشتغال خود دو شرط رسته های در اولویت و منطقه هدف اجرای طرح را رعایت كرده باشد در مرحله بعد، «اهلیت» متقاضی باید بررسی شود؛ به این معنا كه فرد به چه میزان به كسب و كار پیشنهادی در قالب طرح توجیهی خود، تسلط دارد؛ همینطور با عنایت به اینكه عمده طرح های اشتغال باید مبتنی بر مشاركت جمعی و گروهی باشند ازاین رو متقاضی استفاده از تسهیلات اشتغال باید توانایی كارفرمایی و سرپرستی كسب و كار را داشته باشد.
دیدگاه پرداخت تسهیلات اشتغال به هر متقاضی با قاعده اقتصاد مغایرت دارد
مدیر كل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار كار ادامه داد: اگر یك نگاه عام پسندانه به پرداخت تسهیلات اشتغال وجود داشته باشد طبیعتا می توان اعلام نمود همه می توانند از تسهیلات به نحوی كه به هر فرد متقاضی سهم كمی اختصاص پیدا كند، استفاده كنند اما این دیدگاه با قاعده اقتصاد و سیاستهای اشتغالزایی مغایر است.
ازوجی با تاكید بر اینكه با كمك مجلس و دولت بخشی از منابع ارزی كشور با تبدیل به ریال برای خروج از بحران بیكاری با اولویت مناطق روستایی، عشایری و مناطق مرزی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: ازاین رو در تخصیص و پرداخت این منابع به متقاضیان واقعی تولید اشتغال باید دقت كرد تا منابع همچون طرح های ادوار گذشته همچون وام خوداشتغالی، بنگاه های زود بازده و غیره منحرف نشوند.
وی ادامه داد: در عین حال، اینكه از قِبل پرداخت این تسهیلات چقدر می توان كارآفرین و كارفرما تربیت كرد برای اقتصاد كشور بسیار مهم است تا از ظرفیت های بازار كار در روستاها و مناطق عشایری استفاده كنند؛ بر همین مبنا چندین نهاد همچون سازمان آموزش فنی و حرفه ای درگیر اجرای برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی كردیم بدین سان كه بسته های آموزشی این سازمان مبتنی بر این دو برنامه با تمركز بر مناطق هدف تعریف شده تا آموزش های مجانی مشاوره شغلی، طرح نویسی، بازاریابی و غیره را به متقاضیان عرضه نماید. همینطور از ظرفیت های برخی مراكز كارآفرینی خصوصی، جهاد دانشگاهی و سایر نهادها هم برای آموزش كارآفرین استفاده كردیم.
این مقام مسئول در وزارت كار در پاسخ به این سوال كه در صورت پذیرش طرح فرایند پرداخت تسهیلات چه مدت زمان می برد اظهار داشت: بر مبنای شیوه نامه اشتغال روستایی، از زمان فرایند بررسی و پذیرش طرح تا زمان پرداخت حدود یكماه تا ۴۵ روز زمان مورد نیاز است.
در صورتی كه فرد به تعهدات خود پس از دریافت تسهیلات اشتغال عمل نكرده باشد نرخ سود تسهیلات پرداختی از شمول یارانه خارج می گردد و با نرخ ۱۸ درصد محاسبه خواهد شدبه هیچ وجه اجازه پرداخت غیرهدفمند تسهیلات را نخواهیم داد
مدیر كل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار كار ادامه داد: طبیعتا گلوگاه های اصلی كه برای آموزش كارآفرین، فعال اقتصادی، سرمایه گذار و كارفرما داریم ناشی از این بخش است كه برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال صرفا با هدف دریافت تسهیلات در سامانه ثبت نام می كنند كه بر مبنای چارچوبی كه به صورت هدفمندی تنظیم كردیم این متقاضیان با شكست مواجه می شوند و به هیچ وجه اجازه دریافت تسهیلات صِرف و هدر رفتن منابع را نخواهیم داد.
وی اضافه كرد: طی بازدیدهای دوره ای كارشناسان از فعالیت طرح دریافت كننده تسهیلات، در صورتی كه فرد به تعهدات خود عمل نكرده باشد نرخ سود تسهیلات پرداختی از شمول یارانه خارج می گردد و با نرخ ۱۸ درصد محاسبه می گردد. این مورد در زمان بررسی طرح از جانب كمیته فنی استان و دستگاه اجرایی به متقاضیان تسهیلات اشتغال هم اخطار داده می گردد.
صلاحیت پرداخت تسهیلات تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان در شهرستان و تایید كمیته فنی استان، تسهیلات ۲۵۰ میلیون تا ۲.۵ میلیارد تومان در دستگاه اجرایی و كمیته فنی استان و تسهیلات بالای 2.5 میلیارد با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف در وزارت كار بررسی می شوند
نحوه پذیرش طرح ها متناسب با مبلغ تسهیلات
این مقام مسئول در وزارت كار با اشاره به اینكه تسهیلات اشتغال صرفا جهت راه اندازی كسب و كار جدید نیست بلكه برای توسعه كسب و كار هم قابل استفاده می باشد، درباره فرایند بررسی طرح ها برای پرداخت تسهیلات اظهار داشت: متقاضیان دریافت تسهیلات تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان بعد از بررسی طرح در شهرستان و تایید كمیته فنی استان و تسهیلات ۲۵۰ میلیون تا ۲.۵ میلیارد تومان هم پس از بررسی دستگاه اجرایی و تایید كمیته فنی استان مربوطه برای پرداخت به موسسه عامل معرفی می شوند؛ اما در تسهیلات بالای ۲.۵ میلیارد تومان در سطح ملی توسط وزارت كار با حضور نمایندگان دستگاه بخشی در رابطه با طرح توجیهی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری بررسی و نسبت به تایید یا رد طرح اقدام می گردد.
ازوجی با تاكید بر اینكه كار سختی برای جلوگیری از انحراف منابع اشتغال در پیش داریم اضافه كرد: ضمن اینكه به نگرانی رسانه ها در مورد انحراف بیت المال با عنایت به تجربیات طرح های شكست خورده اشتغال واقف هستیم اما تلاش خویش را در جهت تزریق هدفمند منابع اشتغال به متقاضیان اصلی راه اندازی كسب و كار انجام خواهیم داد.
مدیر كل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار كار در پاسخ به این سوال كه متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال در سایر مناطق شهری غیر از مناطق روستایی و عشایری چگونه می توانند اقدام نمایند اظهار داشت: در سامانه كارا دو گروه تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شده است كه در زمان ورود به سامانه، متقاضی متناسب با اجرای طرح كسب و كار خود در مناطق شهری یا غیرشهری بعد از اطلاع از جزئیات شرایط، نسبت به انتخاب گزینه «تسهیلات اشتغال فراگیر» یا «تسهیلات اشتغال مناطق روستایی و عشایری» اقدام می كند.
وی با اشاره به خلاء دانش های مربوط به راه اندازی كسب و كار، ریسك پذیری، سود و زیان، شكست های احتمالی كسب و كار، نحوه استفاده از تكنولوژی و علوم مقدماتی ورود به بازار كار در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی اظهار داشت: بنابراین جمعیت زیادی از متقاضیان به اتكای دریافت تسهیلات وارد بازار كار می شوند و بنابراین عمده كسب و كارها از جانب متقاضیان با شكست مواجه می شوند. در این زمینه همه دستگاه های بخشی همچون وزارت صنعت – معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزی و سایر دستگاه ها هم باید ورود كنند تا آموزش های لازم برای ورود به كسب و كار به متقاضیان عرضه شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصریح كرد: متقاضیان حتما پیوست های در رابطه با هر دو گروه تسهیلات را در سامانه كارا مطالعه كنند تا پیش از ورود به فرایند در جریان مراحل و شرایط قرار گیرند.
طرح های كسب و كارها ترجیحا به صورت گروهی باشند​شاخص ما برای موفقیت یك استان در پرداخت تسهیلات اشتغال، میزان و ارزش تسهیلات پرداختی نیست بلكه اصل بر این است كه چقدر تسهیلات منتج به ایجاد كسب و كار می شود
ازوجی با اشاره به اینكه مشاركت و كسب و كارهای مبتنی بر كار گروهی، از خصوصیت طرح های اشتغال نسبت به طرح های انفرادی اشتغال است اظهار داشت: در دنیا كسب و كارهای تیمی كه تفكر افراد با تخصص های مختلف برای انجام یك كسب و كار متمركز می شوند موفق خواهند بود اما در ایران به علت فرهنگ بسیار ضعیف مشاركت كمتر تمایل در این جهت وجود دارد.
وی ادامه داد: در هر دو گروه تسهیلات اشتغال فراگیر و تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به صراحت قید كردیم كه طرح های مشاركتی و تعاونی در اولویت پذیرش قرار دارند؛ البته نمی توان كارفرما یا كارآفرین را اجبار به مشاركت كرد، ازاین رو به نوع طرح كسب و كار هم بستگی دارد.
استان ها در جذب منابع اشتغال نباید رقابت كنند
مدیر كل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار كار در بخش دیگری از اظهاراتش هم با اشاره به اینكه بر مبنای پیگیری های انجام شده از استانها در بعضی مناطق كشور بعد از فرایند بررسی طرح، تسهیلات هم پرداخت شده است اظهار داشت: در جلسات مختلف به استانها اعلام كردیم كه هیچ رقابتی در جذب منابع نباید صورت گیرد چراكه شاخص ما برای موفقیت یك استان در پرداخت تسهیلات اشتغال، میزان و ارزش تسهیلات پرداختی به متقاضیان نیست بلكه اصل بر كیفیت فعالیت استان در این زمینه است و اینكه چقدر تسهیلات منتج به ایجاد كسب و كار می گردد ملاك موفقیت یك استان خواهد بود. ضمن اینكه منابع هیچ استانی را به استان دیگر اختصاص نمی دهیم.
وی ادامه داد: در جلساتی كه به صورت ویدئو كنفرانس در وزارت كشور برگزار گردید حدود ۵ ساعت توضیحات لازم به حدود ۸۰۰ نفر از مدیران استانی سراسر كشور برای نحوه استفاده از تسهیلات اشتغال و جلوگیری از انحراف منابع عرضه شد. ضمن اینكه جلسات توجیهی مدیران استانی در این زمینه ادامه دارد تا دغدغه ما در حوزه انحراف منابع به استان ها منتقل شود.
دانشجوی ما نباید از آینده خود احساس ناامیدی كند
مدیركل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار كار وزارت كار با تاكید بر اینكه برای مقابله با بحران بیكاری دولت ها باید یك مسیر پیوسته را بر مبنای مداخلات توسعه ای و مشاوره ای به متقاضیان و فعالان اقتصادی طی كنند اظهار داشت: در دنیا وظیفه دولت صرفا پرداخت تسهیلات نیست بلكه دولت ها وظیفه تربیت كارآفرین و كارفرما را دارند.
ازوجی اضافه كرد: ما بعنوان دولت باید بتوانیم با مشاوره های آموزشی قدرت ریسك پذیری افراد را افزایش دهیم و در مقابل راهكارهای مقابله با شكست احتمالی را عرضه دهیم. این چارچوب در قواعد جهانی وجود دارد. امروز دانشجوی ما در دانشگاه نباید از آینده خود احساس ناامیدی كند؛ در مقابل دولت و نظام آموزش عالی باید دانشجو را در قالب یك فرد كارآفرین ریسك پذیر كارفرما در سطح ملی و منطقه ای تربیت كند.

1396/11/15
14:46:02
5.0 / 5
1930
تگهای خبر: اقتصاد , سود
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
ایزو وب
ISO Web