مطالب ایزو وب


ظرفیت آموزش 1000 نفر نیروی کار عمانی در ایران

ظرفیت آموزش 1000 نفر نیروی کار عمانی در ایران

مدل جدید اعطای جایزه و نشان امین الضرب برای کارآفرینان

مدل جدید اعطای جایزه و نشان امین الضرب برای کارآفرینان
كنگره جهانی موبایل ۲۰۲۴

بهبود خلق و خو با یک چراغ رومیزی

بهبود خلق و خو با یک چراغ رومیزی
​طی دو سال اخیر سرعت گرفت؛

معرفی ۱۴ اقدام راهبردی بانک صادرات ایران در سیاست های اعتباری

معرفی ۱۴ اقدام راهبردی بانک صادرات ایران در سیاست های اعتباری

پهپادهایی که پشه می پاشند

پهپادهایی که پشه می پاشند

آرایشگر برتر عروس ایران

آرایشگر برتر عروس ایران

توسعه فناوری های تولید هیدروژن می تواند ضامن امنیت انرژی پاک و رشد اقتصاد کشور شود

توسعه فناوری های تولید هیدروژن می تواند ضامن امنیت انرژی پاک و رشد اقتصاد کشور شود

دومین رویداد ملی فناوری میکروالکترونیک

دومین رویداد ملی فناوری میکروالکترونیک

ایجاد انحصار در بازار تایر

ایجاد انحصار در بازار تایر

حمایت بانک ملی از بومی سازی سوخت رسانی هوشمند در کشور

حمایت بانک ملی از بومی سازی سوخت رسانی هوشمند در کشور
ایزو وب ایزو وب
ISO Web