مطالب ایزو وب


مشارکت ۲۰ دانشگاه و ۴ پژوهشگاه در فراخوان های توسعه فناوری های میکروالکترونیک

مشارکت ۲۰ دانشگاه و ۴ پژوهشگاه در فراخوان های توسعه فناوری های میکروالکترونیک

کره ماه به زودی GPS خودرا خواهد داشت

کره ماه به زودی GPS خودرا خواهد داشت
یك ژنرال آمریكایی:

تا سال 2039 از هر 3 سرباز آمریکایی یکی ربات خواهد بود

تا سال 2039 از هر 3 سرباز آمریکایی یکی ربات خواهد بود

یک سوم درآمدهای مالیاتی کشور از ۸۰۰ شرکت گرفتن می شود

یک سوم درآمدهای مالیاتی کشور از ۸۰۰ شرکت گرفتن می شود

برگزاری بزرگداشت سال جهانی تعاون

برگزاری بزرگداشت سال جهانی تعاون

سالانه ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز آب در کشور کشف می شود

سالانه ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز آب در کشور کشف می شود

سهم ۸۷ درصدی بخش تولید از واردات در سال ۱۴۰۲

سهم ۸۷ درصدی بخش تولید از واردات در سال ۱۴۰۲

توجه ویژه برنامه هفتم توسعه به علوم و فناوری های شناختی

توجه ویژه برنامه هفتم توسعه به علوم و فناوری های شناختی

بخشنامه جامع معدنی ابلاغ گردید

بخشنامه جامع معدنی ابلاغ گردید

با حقیقت مجازی به سیارات دور از دسترس بروید!

با حقیقت مجازی به سیارات دور از دسترس بروید!
ایزو وب ایزو وب
ISO Web