از سوی سازمان توسعه تجارت؛

گزارش جزئیات صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا منتشر گردید

گزارش جزئیات صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا منتشر گردید

ایزو وب: طبق گزارش های سازمان توسعه تجارت و آمارهای گمرک ایران، حجم تجارت کشورمان با مجموع پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا طی 5 آبان 98 تا 5 آبان امسال، 3 میلیارد و 419 میلیون دلار بوده است.به گزارش ایزو وب به نقل از مهر، سازمان توسعه تجارت ایران جزئیات گزارش تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ را منتشر نمود که در این میان اقلام ترجیحی صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا به دو بخش ۳۷ قلم کالای مشمول تثبیت تعرفه و ۳۵۴ قلم کالای مشمول تخفیف تعرفه تقسیم شده اند که آمارها نشان میدهد اقلامی که مشمول تخفیف تعرفه بوده اند در اوراسیا اقبال بیشتری داشته و رشد صادراتی بیشتری را نسبت به کالاهای مشمول تثبیت تعرفه در بازه زمانی مورد نظر نسبت به بازه زمانی مشابه (طی ۵ آبان ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸) تجربه کرده اند.
اما این مساله در مورد واردات از اتحادیه اوراسیا برعکس است. به این معنا که اقلام ترجیحی وارداتی از اوراسیا شامل ۲۴۰ قلم کالا مشمول تخفیف تعرفه و ۱۵۰ قلم کالا مشمول تثبیت تعرفه است که از بین این دو گروه، کالاهای مشمول تثبیت تعرفه نه فقط ارزش بیشتری نسبت به گروه دیگر دارند، بلکه کاهش کمتری را در بازه زمانی مورد بررسی نسبت به زمان مشابه سال قبل تجربه کرده اند. بدین سبب اقبال کالاهای مشمول تثبیت تعرفه در واردات بیشتر است.
رشد ۸ درصدی حجم تجارت کشورمان با ۵ کشور اوراسیا
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران و برمبنای آمارهای گمرک ایران، حجم تجارت کشورمان با مجموع پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا طی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان امسال، ۳ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد ۸ درصدی داشته است.
همچنین صادرات ایران به آن اتحادیه طی این مدت رشد ۳۰ درصدی را از لحاظ ارزش نشان میدهد و کسری تجاری با آن اتحادیه به میزان ۲۴۱ میلیون دلار بهبود یافته است.
رشد ۳۰ درصدی ارزش صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا
صادرات ایران به اوراسیا طی بازه زمانی ۵ آبان سال ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸ بیش از ۲ میلیون و ۶۵۷ هزار تن و به ارزش بیش از ۸۴۲ میلیون دلار بوده است. این در شرایطی است که از ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ صادرات ایران به این اتحادیه اقتصادی بیش از ۲ میلیون و ۸۶۳ هزار تن به ارزش بیش از یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار بوده است. بدین سبب صادرات ایران به این اتحادیه از نظر وزنی رشد ۸ درصدی و از نظر ارزشی رشد ۳۰ درصدی داشته است.
واردات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم در بازه زمانی ۵ آبان ۹۷ تا آبان ۹۸ وزنی بیش از ۵ میلیون و ۶۰۳ هزار تن و ارزشی بیش از ۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون دلار داشته است. این در شرایطی است که در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ وزن واردات با رشد ۲۰ درصدی به بیش از ۶ میلیون و ۶۹۶ هزار تن و ارزش واردات با رشد ۰۴/ ۰ درصدی به بیش از ۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار رسیده است. بدین سبب فاصله صادرات و واردات در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ کاهش یافته و به منفی یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون رسیده است.
نمای صادرات اقلام ترجیحی
براساس این گزارش، در این موافقت نامه هم تثبیت تعرفه و هم تخفیف تعرفه برای اقلام ایرانی در نظر گرفته شده است. ۳۷ قلم کالا شامل تثبیت تعرفه و ۳۵۴ قلم کالا نیز شامل تخفیف تعرفه می شوند. آمارها نشان میدهد رشد صادرات در اقلامی که دارای تخفیف تعرفه هستند، چه از نظر وزنی و چه از نظر ارزشی بیش از ۹۰ درصد و نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است؛ به شکلی که در بازه زمانی ۵ آبان ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸ صادرات این اقلام ترجیحی ایران به اوراسیا ارزشی بیش از ۲۶۲ میلیون دلار و وزنی بیش از ۴۰۸ هزار تن داشته؛ در صورتیکه در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ صدور کالا به این پنج کشور با رشد ارزشی ۹۹ درصدی به نزدیک ۵۲۴ میلیون دلار و رشد وزنی ۹۲ درصدی به نزدیک ۷۸۴ هزار تن رسیده است. همین طور در ۳۷ قلم مشمول تثبیت تعرفه در بازه زمانی ۵ آبان ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸ صادراتی به وزن نزدیک به ۶۶ هزار تن و ارزش بیش از ۵۸ میلیون دلار انجام شده است. در صورتیکه در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ صادرات کالا وزنی بیش از ۷۵ هزار تن و ارزشی بیش از ۵۹ میلیون دلار داشته است. بدین سبب در این بخش نیز شاهد رشد ۲ درصدی ارزش و ۱۵ درصدی وزنی هستیم.
همچنین میزان صادرات ایران در اقلام ترجیحی نشان میدهد طی دوره مورد بررسی، بیشترین میزان صادرات به روسیه با ارزش نزدیک به ۳۴۸ میلیون دلار و پایین ترین میزان صادرات به بلاروس به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار انجام شده است. در عین حال ارمنستان در این بازه زمانی بیش از ۶۲ میلیون دلار از کالاهای مذکور از ایران وارد کرده و قرقیزستان نیز وارداتی نزدیک به ۴۲ میلیون دلار در این اقلام ترجیحی از ایران داشته است. ارزش صادرات اقلام ترجیحی ایران به قزاقستان هم طی بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ نزدیک به ۱۱۴ میلیون دلار ثبت شده است. علاوه بر این، در بازه زمانی مورد بررسی، از ۱۵ قلم عمده صادراتی ایران در لیست ترجیحات اعطایی اوراسیا، ۱۴ ردیف تعرفه همچون پسته، سیب، روغن های نفتی و فرآورده هایی با روغن های معدنی قیری، کشمش تیزابی بی دانه، فلفل فرنگی، گوجه فرنگی گلخانه ای، سایر داروها، رب گوجه فرنگی، خرما مضافتی، خیار، پرتقال، فرش، سایر خرما و انگور تازه مشمول تخفیف تعرفه ای شده اند. نرخ تعرفه یک محصول (کیوی) در صفر تثبیت و تعرفه اقلامی مانند فرش، پسته، خرما، کشمش و پرتقال برای کشورمان صفر شده است.
نمای واردات اقلام ترجیحی
واردات ایران از اوراسیا نیز شامل ۲۴۰ قلم مشمول تخفیف تعرفه و ۱۵۰ قلم مشمول تثبیت تعرفه است. واردات از اوراسیا در هر دو بخش با افت وزنی و ارزشی روبه رو بوده است.
واردات در ۲۴۰ قلم مشمول تخفیف تعرفه در بازه زمانی ۵ آبان ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸ وزنی بیش از ۷۴۲ میلیون دلار داشته و ارزشی بیش از ۵۹۷ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. این در شرایطی است که در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان سال جاری در این ۲۴۰ قلم کالا ارزش واردات از اوراسیا با افت ۳۴ درصدی به بیش از ۳۹۷ میلیون دلار و وزن واردات با افت ۳۵ درصدی به بیش از ۴۸۰ هزار تن رسیده است.
همچنین در ۱۵۰ قلم مشمول تثبیت تعرفه، واردات ایران از اوراسیا نه فقط ارزش بیشتری نسبت به کالاهای مشمول تعرفه دارند بلکه کاهش کمتری را نیز نسبت به آنها تجربه کرده اند. در بازه زمانی ۵ آبان ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار واردات از اتحادیه اوراسیا صورت گرفته است. این در شرایطی است که در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ ارزش واردات این گروه با افت ۸ درصدی به بیش از یک میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار رسیده است. همین طور وزن کالاهای وارداتی در بازه زمانی ۵ آبان ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸ بیش از ۴ میلیون و ۷۰۷ هزار تن بوده که با افت ۵ درصدی به بیش از ۴ میلیون و ۴۵۶ هزار تن در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ رسیده است.
از میان ۵ کشور اوراسیایی، بیشترین واردات اقلام ترجیحی از روسیه با ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار یعنی معادل ۷۸ درصد از کل واردات اقلام ترجیحی از این اتحادیه و پایین ترین میزان واردات نیز از ارمنستان با ارزش بیش از ۲ میلیون دلار در بازه مورد بررسی (۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹) انجام شده است.
در عین حال ارزش واردات اقلام ترجیحی از بلاروس به بیش از ۲۲ میلیون دلار و ارزش واردات این اقلام از قزاقستان به بیش از ۳۳۲ میلیون دلار در این بازه زمانی می رسد. همین طور واردات کالاهای مذکور از قرقیزستان ارزشی بیش از ۲ میلیون دلار دارد.
از ۱۵ قلم عمده وارداتی اقلام ترجیحی ایران از اوراسیا در لیست مذکور طی دوره مورد بررسی ۱۰ ردیف تعرفه همچون سایر جو، ذرت دامی، چوب اره شده، لاشه یا شقه بره، عدس، نخ پلی آمید، سایر نخود رسمی، کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق، دانه سویا، دانه کلزا تراریخته مشمول هیچ تخفیف تعرفه ای به اوراسیا نشده اند و تنها ۵ ردیف تعرفه شامل روغن دانه آفتابگردان، محصولات تخت نورد شده از آهن یا فولادهای غیرممزوج، سایر دامپرهای طراحی شده، تخته و سایر داروها مشمول کاهش تعرفه شده اند.


منبع:

1399/10/28
17:29:30
0.0 / 5
702
تگهای خبر: اقتصاد , تجاری , توسعه , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
ایزو وب
ISO Web