بی توجهی صنعت نفت به مسئولیت اجتماعی؛

ناسپاسی میهمان در مقابل میزبان

ناسپاسی میهمان در مقابل میزبان

استان بوشهر میزبان خیل عظیم صنایع نفت و گاز است و نقش بسیار مهمی در عرصه تولید، درآمدزایی، خلق ثروت و تولید خالص ملی دارد ولی از خدمات صنعت ازجمله در بخش بهداشت و درمان بی بهره است.خبرگزاری مهر- گروه استان ها: سال ها است که از عسلویه بعنوان پایتخت انرژی و اقتصادی کشور یاد می شود این نام گذاری هم به سبب وجود صنایع بزرگ نفت و گاز در این منطقه است، تأسیسات عظیم پارس جنوبی و تولید بیش از نیمی از گاز کشور که قسمتی از آن در داخل مصرف و قسمتی از آن نیز صادر می شود یکی از ظرفیت های استان بوشهر است.
صادرات بیش از ۹۰ درصد نفت کشور بوسیله استان بوشهر و از مسیر جزیره خارگ و پایانه های نفتی ایران که در این جزیره مستقر است، عملیات صادرات نفت انجام می شود.
صنایع پتروشیمی در نقاط مختلف استان و خصوصاً در شهرستان عسلویه مستقرشده است و بیش ترین تولیدات و صادرات محصولات پتروشیمی کشور مربوط به استان بوشهر است.
این ها تنها قسمتی از ظرفیت های نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر است، ظرفیت هایی که بیش از آنکه برای مردم استان بوشهر مفید باشند، سود و منفعت آنها به مردم کل کشور می رسد، این در حالی است محیط پیرامون شرکت های نفت و گاز توسعه چندانی نداشته است.


سؤالاتی که ذهن مردم استان بوشهر را به خود مشغول کرده این است که مسئول کیست و چه کسی باید جوابگو باشد؟ در کنار این صنعت عظیم گازی، بیمارستانی در شأن مردم منطقه وجود ندارد و تا کی سلامتی مردم استان بوشهر باید کم ارزش تلقی شود؟
مردم استان بوشهر میزبان شایسته ای برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده اند ولی عایدی استان بوشهر از این صنایع تنها آلودگی آنها بوده است و جوانانی که در کنار این صنایع داد بیکاری سر می دهند
مسئولیت های اجتماعی در همه جهان و برای همه صنایع اصلی پذیرفتنی است ولی گویا در ایران و خصوصاً در استان بوشهر این مساله موردتوجه قرار نگرفته است و تابحال به خوبی پاسخی داده نشده است.
مردم استان بوشهر میزبان شایسته ای برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده اند ولی عایدی استان بوشهر از این صنایع تنها آلودگی آنها بوده است و جوانانی که در کنار این صنایع داد بیکاری سر می دهند.
صنعت نفت در نقاط مختلف کشور بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی گوناگون و متنوعی را بنانهاده است و دراین زمینه خدمات بهادار ای را ارائه می کند ولی در استان بوشهر خبری از این کارها نیست.
صنعت نفت چندین بیمارستان مجهز در تهران، اصفهان، اراک، در شهرهای مختلف استان خوزستان، بندرعباس، تبریز، رشت، ساری، شیراز و کرمانشاه دارد درصورتی که در استان بوشهر یک بیمارستان آن هم در جم دارد که جوابگوی ارائه خدمات به صورت کامل به کارکنان شرکت های تابعه خود هم نیست.
وزارت نفت درجاهایی که منابع گازی و نفتی ندارد بیمارستان دایر می کند ولی در قطب انرژی ایران به فکر ساخت بیمارستان تخصصی مجهز نیست.

عسلویه محروم از بیمارستان نفت
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه اظهار داشت: سال هاست که صنعت و آلایندگی های ناشی از آن با زندگی مردمان جنوب استان بوشهر و شهرستان عسلویه عجین شده و این مسئولیت اجتماعی صنعتگران پارس جنوبی در قبال مردم را سنگین تر می کند.
جاسم زارعی اضافه کرد: طی سالیان طولانی حضور این صنعت عظیم در شهرستان با این حجم وسیع از نیروهای شاغل از سراسر کشور، متأسفانه مسئولان آن طور که لازم است به مسئولیت اجتماعی خود جامه عمل نپوشانده اند.
وی اضافه کرد: عسلویه از داشتن یک بیمارستان تخصصی نفت و گاز که بطور قطع بیشتر مراجعین آن از کارمندان همین حوزه خواهند بود محروم است. بطور قطع وجود این بیمارستان هزینه سفر شهروندان و کارمندان حوزه نفت و گاز را به استان های هم جوار برای درمان کمتر خواهدنمود.
زارعی گفت: انتظار مسئولان و شهروندان شهرستان عسلویه برای داشتن یک بیمارستان تخصصی در پایتخت انرژی ایران، خواسته ای به حق و بجاست و توجه همه جانبه حوزه صنعت نفت و گاز به این مساله بیش ازپیش احساس می شود.
۸۶ درصد مراجعان بیمارستان کنگان نفتی هستند
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۸۶ درصد از مراجعین به بیمارستان امام خمینی کنگان به شکل مستقیم و غیرمستقیم، از خانواده بزرگ صنعت شامل نفت، گاز و پتروشیمی های جنوب استان بوشهر است بدین سبب حداقل باید درصدی از هزینه ها و مشکلات بیمارستانی و درمانی استان بوشهر را رفع کنند.
دکتر حسن حیدری گفت: باید صنعت نفت یک بیمارستان مجهز در استان بوشهر با مجهزترین امکانات داشته باشد و خدمات بهینه به مردم و خانواده بزرگ صنعت خود عرضه نماید.
وی اشاره کرد: حوزه صنعت نفت و گاز همانند همه شرکت های دنیا یک سری تعهدات در چارچوب مسئولیت های اجتماعی و تعهدات بین المللی دارند که باید امکاناتی در حوزه سلامت ایجاد کنند و در همه دنیا این چنین است.
حیدری افزود: شرکت های مستقر در جنوب استان بوشهر به مسئولیت های اجتماعی توجه چندانی نکرده اند و می توان گفت این توجه بسیار ناچیز است.
حوزه صنعت نفت پارس جنوبی در حوزه مسئولیت های اجتماعی و تعهدات بین المللی در حوزه بیمارستانی بسیار ناچیز عمل کرده است
وی اشاره کرد: باید صنعت نفت برمبنای پروتکل های جهانی در بدو تأسیس یعنی ۳۰ سال پیش یک بیمارستان مجهز را در منطقه تأسیس می کرد نه اینکه هرازگاهی یک وسیله ناچیز به حوزه درمان کمک نماید.
حیدری اضافه کرد: حوزه صنعت نفت پارس جنوبی در حوزه مسئولیت های اجتماعی و تعهدات بین المللی در حوزه بیمارستانی بسیار ناچیز عمل کرده است.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان گفت: حوزه صنعت نفت پارس جنوبی باید به مسئولیت های خود عمل کند و یک بیمارستان استاندارد منطبق بر موازین جهانی در یک موقعیت خوب در استان بوشهر تأسیس و تجهیز کند.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان افزود: با وجود حجم گسترده خدماتی که بیمارستان کنگان با نازل ترین بها (قیمت دولتی) به کارکنان صنعت ارائه می دهد، اما صنعت حتی یک بیستم آنرا در چارچوب کمک و مساعدت به بیمارستان کنگان انجام نداده و جبران نکرده است.
حیدری افزود: این مسئله که حجم بالایی از مراجعین ما مربوط به صنعت منطقه هستند، شرایط مالی بیمارستان کنگان را به تنگنا برده است.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان اشاره کرد: انتظار ما کمک بیشتر و درعین حال، نگاه ویژه و پیوسته نفتی ها و پتروشیمی ها به حوزه درمانی است، درگذشته کمک هایی به بیمارستان کنگان شده است اما در مقابل حجم مراجعین و خدمات این بیمارستان خیلی کم است و پس انتظار کمک های بیشتری از این عزیزان داریم.
مسئولیت های اجتماعی صنایع پارس جنوبی انجام شود
معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدتی پیش در مسافرت به بوشهر اظهار داشت: بعنوان مسئول سلامت مردم خواسته ای که از صنایع داریم این است که مسئولیت اجتماعی شان را انجام دهند.
علیرضا رئیسی با تاکید بر اینکه صنایع باید آن میزان از سلامتی مردم که پیش از استقرار صنعتی بوده را تضمین کنند گفت: ما می خواهیم تضمین شود حضور صنایع با پیوست سلامت و تضمین در اجرای مسئولیت های اجتماعی هم راه است.
خیلی شفاف می گوئیم که ما می خواهیم آن میزان از سلامتی مردم که پیش از استقرار صنعتی بوده تضمین شود و خواستار سلامتی بیشتر نیستیم
معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: خیلی شفاف می گوئیم که ما می خواهیم آن میزان از سلامتی مردم که پیش از استقرار صنعتی بوده تضمین شود و خواستار سلامتی بیشتر نیستیم.
رئیسی بیان کرد: همانطور که در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز آمده هیچ صنعتی بدون پیوست سلامت حق ندارد مستقر شود ولی متأسفانه این چنین نیست.
وی اشاره کرد: مخالف و مقابل صنعت نیستیم، باید توجه داشته باشیم این دو مقوله اشتباه گرفته نشود؛ اگر می گوئیم باید پیوست سلامت باشد و اگر می گویم صنعت باید مسئولیت های اجتماعی خودرا انجام بدهد به مدلول این نیست که با صنعت مخالف هستیم و اینکه تصور شود ما مخالف این صنایع هستیم یک نگاه بسیار ساده انگارانه و ساده لوحانه است.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: مردم استان بوشهر مرزبانان خوبی بوده و هستند و میزبان خوبی برای صنایع بوده اند ولی متأسفانه کمترین بهره از صنایع نصیبشان شده است.

نفتی ها میهمان خوبی نبوده اند
ابراهیم رضایی نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از بی توجهی صنایع نفت و گاز استان بوشهر به مردم این استان گفت: مردم استان ما در این سال ها میزبان خوبی برای صنعت نفت بوده اند ولی متأسفانه نفتی ها میهمان خوبی برای مردم ما نبوده اند. در استانی که ۷۰ درصد از نفت کشور تولید می شود، ۹۰ درصد نفت کشور صادر می شود و سهم ۸۰ درصدی در صادرات میعانات گازی و سهم ۴۲ درصدی در تولید پتروشیمی دارد، وزارت نفت حتی یک بیمارستان درست و حسابی ندارد
وی افزود: شمال تا جنوب استان صنایع نفت و گاز خیمه زده اند اما خیر خاصی از این ها به مردم ما نمی رسد و پیوستی برای مسئولیت اجتماعی آنها وجود ندارد و پاسخگوی مردم استان بوشهر نیستند.
رضایی اضافه کرد: در استانی که حدود ۷۰ درصد از گاز کشور تولید می شود، ۹۰ درصد نفت کشور صادر می شود و سهم ۸۰ درصدی در صادرات میعانات گازی و سهم ۴۲ درصدی در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی دارد، وزارت نفت حتی یک بیمارستان درست وحسابی ندارد.
مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم دراین ارتباط بیان کرد: نگاه ما به فضای مناطق پیرامونی پارس جنوبی متأثر از مسئولیت های اجتماعی نفت در سطح این مناطق است که اهتمام می نماییم در چارچوب تقویمی برنامه محور، اقدامات اساسی را در حوزه های زیرساختی در این مناطق بازتعریف نماییم.
وی افزود: افزایش سطح خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی برای ساکنان مناطق پیرامونی در کنار طرح های نخبه پروری و ارتقای میزان دانش محصلین مدارس را در برنامه کاری قرار داده ایم.
خرم دل اظهار داشت: در بخش های زیربنایی، راه سازی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان، آب رسانی کارهای خوبی انجام شده که متناسب با بودجه آنها را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم به قسمتی از مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم استان عمل کرده باشیم.
وظیفه قانونی شرکت های مستقر در عسلویه اجرای مسئولیت های اجتماعی نسبت به محیط پیرامونی است و باید منابع مسئولیت های اجتماعی به صورت شفاف به مردم اعلام گردد.
امروز و در این شرایط خاص که شاهد کمبودها و مشکلاتی درزمینهٔ تخت های بیمارستانی در استان هستیم، ضعف ها و کم کاری نفتی ها بیش از هر زمان دیگری در استان بوشهر مشهود است.

1399/04/02
14:01:01
5.0 / 5
1732
تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , تخصص , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
ایزو وب
ISO Web