گزارش وزارت نیرو از 10 ركورد برقی ظرف یك سال

گزارش وزارت نیرو از 10 ركورد برقی ظرف یك سال

ایزو وب: گزارش ˮاولین های برقیˮ وزارت نیرو، 10 دستاورد مهم صنعت برق ایران كه برای اولین بار در طول عمر این صنعت در كشورمان تنها در خلال سال 1398 كسب شده است را بازگو می كند.


به گزارش ایزو وب به نقل از ایسنا، جایگاه امروز صنعت برق، در شرایطی رقم خورده که باوجود مشکلات موجود ضمن حفظ پایداری صنعت، استمرار روند خدمت رسانی و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور به ثبت رسیده است.
در گزارش پیش رو، مهم ترین دستاوردهایی که در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار در طول عمر صنعت برق کشور حاصل شده، یاد شده قرار گرفته است.
تقلیل رشد اوج بار به یک درصد، مانایی شبکه برق کشور در بازه فرکانس ۰.۱ – ۵۰ هرتز، تک رقمی شدن تلفات شبکه توزیع نیروی برق کشور، دستیبابی به قدرت سرانه نصب شده ۱۰۰۰وات به ازای هر نفر، دسترسی به ماکزیمم راندمان واحدهای حرارتی، تولید بیش از یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت فسیلی، ساخت سیستم های کنترل پیشرفته نیروگاهی، سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق، حذف قبوض برق کاغذی در شبکه توزیع بر، طراحی نیروگاه ملی ساخت داخل با راندمان ۶۰ درصد، برنامه های ویژه صنعت برق در سال ۱۳۹۹ است.
تقلیل رشد اوج بار به ۱درصد در تامین برق پایدار
اوج توان مصرفی برق که دارای رشد میانگین ۱۰ ساله بالای ۵ درصدبود. در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به ۲.۹۸ درصدکاهش یافت و با اجرای برنامه ۰۹۸ (تامین برق با خاموشی صفر در تابستان ۹۸) و گسترش برنامه ها و اقدامات مدیریت مصرف در سال ۱۳۹۸ رشد اوج توان مصرفی برای نخستین بار به یک درصد رسید. این مساله بیان کننده آن بود که تداوم سیاست مدیریت مصرف و تقاضای برق، گسترش اقدامات فنی و اجتماعی و به خصوص ارتقای مشارکت مردم، آثار و نتایج مطلوبی را در پایداری فنی و اقتصادی صنعت برق دارد.
منحنی بار مصرفی شبکه سراسری در یکی از روزهای اوج بار بیان کننده این است که ۳۸۷۴ مگاوات مدیریت مصرف در سمت مصرف تحقق یافته که برابر با راه اندازی بیش از ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه در سمت تولید است.

مانائی شبکه برق کشور در بازه فرکانس
به خاطر قابل ذخیره نبودن، انرژی الکتریکی در مقیاس شبکه های بزرگ باید به صورت لحظه ای تولید و مصرف شود. پس برقراری توازن لحظه ای درخلال برق تولید شده (شامل تولید کلیه نیروگاه های کشور) و برق مصرف شده (شامل کلیه مصارف برق کشور)، یکی از حساس ترین، پیچیده ترین و پیشرفته ترین عملیاتی است که توسط متخصصین شبکه برق هر کشور انجام می شود. به نحوی که این عدم توازن می تواند سبب ناپایداری و حتی وقوع خاموشی گسترده (black-out) در شبکه کمتر باشد، نشان دهنده سطح بالای عملکرد حرفه ای و دانش مهندسی همکاران شبکه برق کشور است.
با تنظیمات سیستم های کنترل نیروگاهی، بهره برداری دقیق و توازن لحظه ای بین تولید و مصرف توسط متخصصین دیسپاچینگ ملی کشور، سطح کیفی مدیریت شبکه برق در سال ۱۳۹۸ در رده بالاترین سطوح جهانی قرار گرفته است. به شکلی که برای نخستین بار ۹۹.۹۲ درصد از کارکرد شبکه قدرت کشور در بازه فرکانس ۰.۱ – ۵۰ هرتز بوده است. این آمار نشان میدهد شبکه برق کشور از حیث پایداری و کنترل شبکه های قدرت در زمره بهترین شبکه های جهان قرار دارد.

تک رقمی شدن تلفات
تلفات انرژی الکتریکی همیشه یکی از دغدغه های صنعت برق در دنیا است. فرسودگی تاسیسات، طول و گستردگی شبکه، انشعابات غیرمجاز، خطاهای قرائت لوازم اندازه گیری و طراحی ضعیف همچون عوامل مهم در به وجود آمدن این هدررفت انرژی الکتریکی است. با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق ایران تلفات انرژی در بخش توزیع تک رقمی شد و به ۹.۷۶ درصدرسید. این کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به سال قبل منجر به صرفه جویی بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب در گاز مصرفی نیروگاه ها و جلوگیری از انتشار بیش از یک میلیون تن دی اکسید کربن در هوا و همین طور صرفه جویی حدود ۲۴۰ میلیون یورو در راه اندازی نیروگاه ها شده است.
هم اکنون درصد تلفات در بخش توزیع برق کشور از خیلی از کشورهای مطرح دنیا همچون برزیل، ترکیه، مکزیک، مجارستان، کرواسی، هند و پاکستان کمتر شده است. این اقدامات که بمنظور کاهش تلفات با جدیت در کشور شروع شده است در سال های آینده همچنان ادامه خواهد داشت. بعلاوه، نتایج حاصل پیش از موعد پیش بینی شده در برنامه دولت دوازدهم محقق شده است.

دستیابی به قدرت سرانه نصب شده ۱۰۰۰ وات به ازای هر نفر
با به مدار درآوردن ۲۸۵۰ مگاوات نیروگاه جدید شامل نیروگاه های حرارتی، برق آبی، تولید پراکنده و تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۸ و رساندن ظرفیت نیروگاه های جدید کشور به ۸۳۳۵۰ مگاوات در آخر سال، قدرت سرانه نصب شده به ازای هر ایرانی برای نخستین بار به ۱۰۰۰ وات رسید که شاخص بسیار ملموسی در رشد، توسعه و رفاه اجتماعی مردم کشور است.
باوجود تحریم های ظالمانه و شرایط دشوار بین المللی، باتوجه به قابلیت ها و توانمندی های متخصصین صنعت برق در ساخت داخل واحدهای نیروگاه های کشور حتی در سال ۱۳۹۸ بیشترین ظرفیت جدید نیروگاه های حرارتی طی دولت های یازدهم و دوازدهم به میزان ۲۲۵۱ مگاوات راه اندازی شده که در ضمن سال های گذشته بی سابقه بوده، همین طور ببیشترین ظرفیت تولید نیز به میزان ۳۳۴۸ مگاوات در سال ۱۳۹۸ حاصل شده است.

دسترسی به حداکثر راندمان واحدهای حرارتی
اضافه شدن سالیانه بخش بخار واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه ها (علیرغم عدم تخصیص های لازم در بودجه های سالیانه) و برنامه ریزی های دقیق و توامان بخش تولید برق و دیسپاچینگ ملی در انتخاب آرایش واحدهای نیروگاهی و بهره برداری بهینه و برنامه ریزی زمان تعمیرات واحدها (به طوری که در بیشتر اوقات واحدهای سیکل ترکیبی و با حداکثر راندمان داخل مدار باشند) سبب شد. در سال ۱۳۹۸ راندمان سالانه نیروگاه های حرارتی کشور به بیشترین مقدار در طول تاریخ صنعت برق و برای نخستین بار به میزان ۳۸.۵۶ درصدارتقاء یابد.
راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در سطح مناسبی در مقایسه با سایر کشورهای جهان قرار دارد. جهت افزایش بیشتر راندمان نیروگاه های حرارتی، لزوم تبدیل واحدهای گازی باقی مانده به سیکل ترکیبی با تامین بودجه های لازم بیش از هر زمانی وجود دارد.


تولید بیش از یک چهارم برق کشور بدون استفاده از سوخت فسیلی
برای نخستین بار، بیش از ۲۵درصد از برق تولید شده توسط نیروگاعه های کشور در سال ۱۳۹۸ توسط بخش بخار واحدهای سیکل ترکیبی، نیروگاه های برق آبی، اتمی و انرژی های نو بدون استفاده از سوخت و یا سوخت اضافی فسیلی انجام گرفته است. از ۳۱۲.۶۵۸ میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی در سال ۱۳۹۸، ۷۹.۴۵۹معادل میلیارد کیلووات ساعت آن بدون استفاده از سوخت یا سوخت اضافی فسیلی بوده است. مقادیر سال ۱۳۹۸ نیز نشان میدهد که از ۷۹.۴۵۹ میلیارد کیلووات ساعت انرژی، ۴۱.۹۴ میلیارد کیلووات ساعت آن با تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و بدون استفاده از سوخت اضافی تولید شده است و این به آن معناست که نزدیک به ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در سال ۱۳۹۸ صرفه جویی شده است.
هم اکنون نیز ظرفیت قابل تبدیل به سیکل ترکیبی ۷۵۰۰ مگاوات است که در چارچوب قراردادهای بیع متقابل در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که با انجام این امر باز هم سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز صرفه جویی خواهد شد و راندمان ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور به بیش از ۴۲درصد خواهد رسید و همین طور از انتشار حدود ۴۳ میلیون تن گازهای گلخانه ای در سال نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
جهت تسریع در امر مهم فوق، لزوم دارد مطابق قانون مربوطه سوخت صرفه جویی شده حاصل از راه اندازی بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی به سرمایه گذاران تحویل شود که در این مورد نیاز به همکاری وزارت نفت می باشد.

ساخت داخل سیستم های پیشرفته نیروگاهی و استفاده در نیروگاه های جدید
برای نخستین بار در سال ۱۳۹۸ طراحی و ساخت سیستم های کنترل پیشرفته نیروگاه ها در داخل کشور انجام شد و روی دو واحد نیروگاهی (غرب کارون ۱ و ۲) نصب و این واحدها با سیستم های کنترل با دانش فنی ایرانی به شبکه سراسری متصل شدند. از این پس، نیروگاه های ساخت داخل با سیستم های کنترل پیشرفته ایرانی به مدار خواهند آمد.
سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق
سنکرون سازی شبکه های برق ایران و عراق بر طبق توافقات به عمل آمده سال ۱۳۹۷بین وزارتخانه های نیروی جمهوری اسلامی ایران و برق جمهوری عراق در ساعت ۱۱: ۲۸ مورخ دهم آبان سال ۱۳۹۸ با اتصال خط تبادلی العماره – کرخه آغاز و در ادامه با در مدار قرار گرفتن خط دوم تبادلی بصره – خرمشهر، به صورت موفق انجام شد. باتوجه به اهمیت انجام مطالعات جامع قبل از آغاز پروسه سنکرون سازی و فراهم کردن تمهیدات لازم در مواجهه با رخدادهای احتمالی در حین پروسه سنکرون سازی، مجموعه اقدامات گسترده ای در حوزه های مطالعات امنیت و پایداری شبکه، برنامه ریزی تولید و تعمیرات بهره برداری، مخابرات، تله متری و اسکادا صورت گرفت که تحقق موفقیت آمیز این امر را میسر کرد.
حذف قبوض کاغذی در شبکه توزیع برق
طرح ملی قبض سبز با هدف حذف قبوض کاغذی و تسهیل در ارائه ی خدمات غیرحضوری به مشترکین در سال ۱۳۹۸ اجرا شد. شماره تماسهای نزدیک به ۳۶ میلیون مشترک معادل ۹۸ درصد از کل مشترکین جمع آوری شد که در ارائه قبوض پیامکی و ایجاد ارتباط دوسویه با مشترکین مورد استفاده قرار می گیرد.
ایجاد هاب متمرکز قبض سبز و ایجاد بستر رویت و پرداخت صورت حساب های برق به صورت مجازی از اهم اقدامات انجام شده در طرح ملی قبض سبز است روش های مشاهده و پرداخت غیرحضوری قبوض برق شامل استفاده از وب سایت شرکت های توزیع، اپلیکیشن های تلفن همراه، مشارکت ۱۲ سامانه پرداخت الکترونیک (PSP)، سامانه تلفنی ۱۵۲۱، دستگاه های ATM بانک ها و POS فروشگاه ها و نیز دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی بوده که همچنان در حال توسعه و ارتقاء سطح خدمات است. مجموع اقدامات صورت گرفته به رشد درصد پرداخت های غیرحضوری تا ۹۸.۴ درصد منجر گردیده است.
مهم ترین دستاوردهای طرح قبض سبز شامل حذف ۱۱۰۰ تن کاغذ، بهبود فاکتورهای عملکردی مثل قرائت، وصول مطالبات، تسهیل ارتباط با مشترک و ایجاد فرصت ارتباط دوسویه با مشترک می شود.

طراحی نیروگاه ملی ساخت داخل با راندمان ۶۰ درصد
در سال ۱۳۹۸ طرح نیروگاه ملی با واحدهای پیشرفته ساخت داخل منطبق با شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و با اهداف افزایش توان، افزایش راندمان، انطباق با شرایط زیست محیطی و کاهش مصرف آب، کنترل آلاینده ها، کاهش هزینه های راه اندازی و بهبود بازه های تعمیرات، طی مطالعات و بررسی های علمی و کارشناسی و طرح های ابتکاری (مانند طرح HAS) تهیه شده و نخستین نمونه آن نیز با بهره گیری از واحد پیشرفته ساخت داخل MGT۷۵ با راندمان ۶۰ درصد خواهد بود که مقرر است در سال ۱۳۹۹ اجرای آن در یکی از نیروگاه های کشور آغاز شود.
۲۰ برنامه ویژه صنعت برق در سال ۱۳۹۹
۲۰ برنامه ویژه صنعت برق در سال ۱۳۹۹ در چارچوب پویش # هر هفته – الف – ب – ایران؛ «ساخت وسازها» و «سازوکارها» شامل اجرای کامل برنامه ۹۹، (خاموشی صفر در تابستان ۱۳۹۹)، به مدار آوردن دیسپاچینگ پیشرفته ملی کشو، استفاده از میعانات گازی برای سوخت توربین گاز، ادامه کاهش تلفات در بخش توزیع و رساندن آن به ۹.۲ درصد، ادامه افزایش راندمان متوسط سالیانه در نیروگاه های حرارتی و رساندن آن به بیش از ۳۹ درصد، شروع فعالیت اجرایی نیروگاه سیریک هرمزگا، شروع فعالیت اجرایی نخستین نیروگاه ملی با راندمان ۶۰ درصد، اتمام خط سوم ۴۰۰ کیلوولت ایران – ارمنستان، به مدار آوردن نخستین نیروگاه زمین گرمایی کشور، توسط فیبرنوری در بستر شبکه برق با بهره گیری از ظرفیت شرکت های فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه، تکمیل مطالعه سنکرون سازی شبکه های برق ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان، توسعه دفاع سایبری در حوزه زیرساخت های شبکه برق ایران می شود.
همین طور برنامه ریزی بهینه و زمان واقعی توان راکتیو در شبکه برق کشور (برای نخستین بار درخلال کشورهای منطقه)، راندمان بازار میان روزی (intra-day market) در شبکه برق، بومی سازی سامانه های راهبری شبکه برق (EMS/SCADA)، گسترش ایستگاه های شارژ برقی و جایگزینی ۵۰۰۰۰ موتورسیکلت بنزینی با موتورهای برقی، تحول دیجیتال در بخش توزیع برق بر طبق یکپارچه سازی سامانه های فنی و غیرفنی، افزایش سهم ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر به حداقل دو درصد از ظرفیت کل نیروگاه های کشور و حمایت کامل از ساخت کولرهای گازی با راندمان بالا در کشور، تدوین استاندارد و اجرایی نمودن استاندارد انرژی دستگاه های کولرگازی با همکاری وزارت صمت از دیگر برنامه های وزارت نیرو است.
منبع:

1399/03/14
14:25:18
5.0 / 5
1265
تگهای خبر: آینده , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
ایزو وب
ISO Web