آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

یك مقام مسئول اعلام كرد:

تامین سوخت مناطق زلزله زده به روال عادی ادامه دارد

تامین سوخت مناطق زلزله زده به روال عادی ادامه دارد

یونولیت بسته بندی

یونولیت بسته بندی
یك مقام مسئول اعلام كرد

سرمایه صندوق ضمانت صادرات باید به ۵۰۰ میلیون یورو برسد

سرمایه صندوق ضمانت صادرات باید به ۵۰۰ میلیون یورو برسد
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام كرد

برقراری مجدد پروازهای هما به شهر رم ایتالیا

برقراری مجدد پروازهای هما به شهر رم ایتالیا
از سوی رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی مطرح شد؛

پیشنهاد مركز تحقیقات شهرسازی برای راه اندازی ساختمان های سبز

پیشنهاد مركز تحقیقات شهرسازی برای راه اندازی ساختمان های سبز

مركز خدمات ماشین های اداری در ایران

مركز خدمات ماشین های اداری در ایران
با حكم معاون وزیر كار؛

معاون جدید سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه ای منصوب گردید

معاون جدید سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه ای منصوب گردید
یك مقام مسئول اعلام كرد:

اقتصاد هوشمند نیازمند مقررات زدایی

اقتصاد هوشمند نیازمند مقررات زدایی

بررسی عملكرد دولت برای بازسازی مناطق سیل زده در حوزه كشاورزی

بررسی عملكرد دولت برای بازسازی مناطق سیل زده در حوزه كشاورزی
مدیرعامل آبفا استان تهران خبر داد

مصرف آب آشامیدنی تهران روزانه معادل دریاچه چیتگر است

مصرف آب آشامیدنی تهران روزانه معادل دریاچه چیتگر است
ایزو وب ایزو وب
ISO Web