مطالب ایزو وب


بسته كمك مالی جدید آمریكا قیمت جهانی طلا را تقویت كرد

بسته كمك مالی جدید آمریكا قیمت جهانی طلا را تقویت كرد

۱۰ درصد تجهیزات صنعت برق نیاز به مقاوم سازی دارد

۱۰ درصد تجهیزات صنعت برق نیاز به مقاوم سازی دارد

دلار به عقب رانده شد

دلار به عقب رانده شد
معاون هماهنگی توزیع توانیر خبر داد:

جمع آوری مراكز غیرمجاز استخراج رمزارز در دستور كار

جمع آوری مراكز غیرمجاز استخراج رمزارز در دستور كار
امام جمعه موقت سنندج:

بیكاری گسترده جوانان زیبنده مردم كردستان نیست

بیكاری گسترده جوانان زیبنده مردم كردستان نیست

بهترین مركز زیبایی در تهران برای جوانسازی پوست

بهترین مركز زیبایی در تهران برای جوانسازی پوست
در جلسه هیات دولت انجام شد

تحلیل جایگاه ایران در شاخص آمادگی شبكه (NRI) در سال ۲۰۲۰

تحلیل جایگاه ایران در شاخص آمادگی شبكه (NRI) در سال ۲۰۲۰
سخنگوی وزارت جهاد كشاورزی در پاسخ به مهر:

مسئولیتی درقبال گرانی قیمت تخم مرغ نداریم

مسئولیتی درقبال گرانی قیمت تخم مرغ نداریم
كمیسیون تلفیق تصویب كرد

آب، برق و گاز مشتركان كم مصرف در سال آینده مجانی است

آب، برق و گاز مشتركان كم مصرف در سال آینده مجانی است
رئیس جهاد كشاورزی استان مركزی:

۵۰ درصد تولید تخم مرغ در استان مركزی مازاد بر نیاز است

۵۰ درصد تولید تخم مرغ در استان مركزی مازاد بر نیاز است
ایزو وب ایزو وب
ISO Web