آرشیو مطالب : كارت

وسیله برای جلوگیری از سرقت خودرو

وسیله برای جلوگیری از سرقت خودرو

ورزشكار همدانی قهرمان پیاده روی كشور شد

ورزشكار همدانی قهرمان پیاده روی كشور شد
هشدار به مشتریان و دارندگان كارت اعتباری

دستگاه های پوز هم گرفتار حمله بدافزارها شدند!

دستگاه های پوز هم گرفتار حمله بدافزارها شدند!
خدمتی دیگر جهت رفاه حال مشتریان؛

برداشت وجه بدون كارت در بانك پاسارگاد

برداشت وجه بدون كارت در بانك پاسارگاد
ایزو وب ایزو وب
ISO Web